Vores skønne Team i Aarhus midtby søger en Ergoterapeut Til hjemmeplejen Trøjborg/Møllestien

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:

Brænder du for at arbejde med forebyggelse, træning og rehabilitering i forhold til borgere, er bor i eget hjem? Motiveres du af at understøtte borgere i at vedligeholde deres funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan leve det liv, de ønsker? Kan du lide at arbejde med længerevarende borgerforløb, hvor du har mulighed for at opbygge et godt kendskab og en tættere relation til borgerne? 

I Sundhed og Omsorg ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at borgerne skal opleve sammenhængende og velkoordinerede forløb, der tager udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer. 

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse og med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne – bl.a. gennem varetagelse af ADL-indsatser, men samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne. 

Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller til mindre plejeopgaver, og komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere. 

I forbindelse med opbygningen af Sundhed og Omsorgs nye hjemmepleje vil vi have særligt fokus på at få etableret velfungerende tværfaglige teams, så borgerne oplever sammenhængende og velkoordinerede forløb af høj faglig kvalitet. I de enkelte hjemmeplejeteams er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter samt kompetence udviklende sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter. Som ergoterapeut kan du få stor indflydelse på udviklingen af Sundhed og Omsorgs nye hjemmepleje i samarbejde med din leder og dine kollegaer. 

Du bliver fortrinsvist tilknyttet Hjemmeplejen Trøjborg/Møllestien. Her vil du skulle indgå i faglige relationer med andre terapeuter, sygeplejersker og SOSU-personale. Vi lægger vægt på kvalitet for borgeren, og bestræber os på at udvikle os, hvor der er potentiale for det. For os er det vigtigt at være nysgerrig på vores arbejde, hvad vi lykkes med og hvad der udfordrer, for at fastholde os selv og hinanden i at levere den bedst mulige indsats hos borgeren. 

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt.

 

Dine opgaver

 • Du varetager vedligeholdende træning, genoptræning og rehabilitering ud fra SEL §86. 1, SEL §86.2, og SEL §83a - i tæt samarbejde med teamet i det enkelte borgerforløb.
 • Du arbejder ud fra ergoterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder med særligt fokus på at fremme hverdagslivets aktiviteter for det enkelte menneske. Med din ergoterapeutfaglige viden, kompetencer og forståelse anvender du meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forbygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.
 • Du arbejder systematisk med udredning af borgere, der oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Du inddrager relevante test og målemetoder, formulerer mål for borgers forløb i samarbejde med borger, planlægger borgers forløb og indsatser og foretager løbende opfølgning på borgers forløb.
 • Du har fokus på at overdrage og understøtte varetagelse af ADL-indsatser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
 • Du varetager rollen som forløbsansvarlig, når borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, oplever et nyopstået tab af funktionsevne og har brug for træning og rehabilitering. Som forløbsansvarlig har du ansvar for at skabe fremdrift og sammenhæng i borgerens forløb og medvirke til høj faglig kvalitet og borgersikkerhed.  Det foregår i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende/netværk, kontaktpersonen og de øvrige fagpersoner i borgerens forløb – herunder også eksterne samarbejdspartnere som fx praktiserende læger.
 • Du samarbejder omkring opgaveløsningen med dine kollegaer i det hjemmeplejeteam, hvor du er ansat.
 • Du vil ligeledes indgå i samarbejdsnetværk/opgavefællesskaber med ergo- eller fysioterapeuter fra andre hjemmeplejeteams i distriktet og samarbejde omkring opgaveløsningen og vagtdækning. Du vil derfor både løse opgaver i dit eget hjemmeplejeteam og i de andre hjemmeplejeteam, der indgår i samarbejdsnetværket.
 • Du har den organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning til det hjemmeplejeteam, hvor du er ansat, og hvorfra du dagligt møder ind.
 • Du samarbejder med kollegaer fra Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder og tværgående enheder og vil indgå i faglige netværk med andre ergo- og fysioterapeuter.

 

Kandidatens profil:

 • Du er uddannet ergoterapeut
 • Du har erfaring med at arbejde rehabiliterende med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Du mestrer ergoterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder
 • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne
 • Du kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling
 • Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb
 • Du ser det som en spændende og udviklende opgave at være med til at opbygge Sundhed og Omsorgs tværfaglige hjemmepleje.

 

Om afdelingen:

 • Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, og du vil blive en del af et team der sammen med vores borgere understøtter og løser opgaverne på en respektfuld og en professionel måde, Vi arbejder ud fra frihed under ansvar.
 • Vi tilbyder et spændende og selvstændigt job med mange udfordringer og en stor grad af handlefrihed
 • Vi arbejder bevidst med udvikling af trivslen og fælles kultur
 • Vi prioriterer ledelsesmæssig opbakning og nærvær.
 •  Vi har et godt arbejdsmiljø
 • Vi er glade og positive mennesker med et lyst sind.
 • En god introduktion til en dejlig arbejdsplads.
 •  Vores borgerne er i centrum.
 • Engagerede og ansvarsbevidste kollegaer, som meget gerne vil dele viden og erfaring.
 • Kollegaer og ledelse der altid arbejder målrettet med udvikling af faglighed og arbejdsmiljø.

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt 1.8.2023

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere: 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Leder i hjemmeplejen Connie Christensen

Tlf. 29209874

Mail. coch@aarhus.dk

 

Ansøgning: 

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

Ansøgningsfristen er den. 27.6.2023

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 29.6.2023

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. 

  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/vores-skonne-team-i-aarhus-midtby-soger-en-ergoterapeut-til-hjemmeplejen-trojbor/gbn9zp/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850329

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet