Vi søger en uddannet Faglærer / mekaniker til internt værksted i Aarhus, gerne med brede kompetencer indenfor arbejdet med motor og mekanik

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Organisationen

Fonden Bakkegården driver 7 forskellige opholdssteder placeret i Aarhus, Favrskov og Randers områderne. Vi beskæftiger omkring 55 fastansatte supleret af en række faste og løse vikarer.

Vi søger en faglærer / mekaniker til vores interne værksted, hvor opgaven dels er at servicerer og vedligeholde vores 12 - 14 køretøjer og dels vejlede og medinddrage nogle  af værksstedets 5 - 7 tilknyttede unge i alderen 15 år til 25 år i tæt samarbejde med vores anden faglærer der har kompetencer omkring smede- og træ arbejde. Opgaverne med de unge har fokus på såvel deltagelse i fælles opgaver og individuelle og særligt tilrettelagte uddannelses- og afklaringsfoløb.  

Opgaven og rammerne

Værkstedet har åbent alle hverdage i tidrummet fra 08.00 - 15.00 og de vigtigste opgaver er dels at vedligeholde fondens køretøjer og deltage i løsningen af øvrige løbende relevante håndværks- og driftsmæssige opgaver og dels motivere og medinddrage de tilknyttede unge.

De to faste faglærere og afdelingslederen samarbejder tæt og koordineret omkring alle opgaverne, ud fra en metode og udviklingsorienteret tilgang.

Værkstedet / beskæftigelsestilbudet tilbyder deciderede afklarings- og beskæftigelses forløb til både de unge der er placeret på vores interne opholdssteder, samt for enkelte eksterne unge jævnfør § 103

Værkstedsundervisningen er meget praksisorienteret og har til formål at hjælpe eleverne til at afprøve og forbedre deres evner og kompetencer i et håndværker- og værkstedsorienteret miljø, med mulighed for at indblik og kendskab til relevante faglige begreber og termer. Vi lægger stor vægt på, at de unge i videst mulige grad møder de samme krav, normer og arbejdsrutiner som de vil møde ude i det "virkelige" arbejdsliv på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.

I det daglige pædagogiske arbejde er vores mål at skabe gode omsorgsfyldte nære relationer til de unge i et tydeligt inkuderende og anerkendende pædagogisk miljø.

Målgruppen:

Målgruppen er unge med fx følgende udfordringer og vanskeligheder:

 • opvækstbetingede omsorgssvigt og manglende rammer og strukturere
 • sociale tilpasningsvanskeligheder, anti og eller dys social adfærd
 • manglende skolegang og indlæringsvanskeligheder
 • udredte og ikke udredte diagnoser som fx ADHD, Autisme mv.
 • verbalt og fysisk udadreagerende adfærd
 • unge med svag begavelse og eller lav IQ
 • unge med mildt til moderat misbrug

Vi forventer af dig at du:

 • er uddannet faglærer og mekaniker eller lign. gerne med bred pædagoisk erfaring
 • er fagligt kompetent og robust og har relevant erfaring fra lignende jobs
 • er i stand til at give og modtage konstruktiv kritik fra kolleger og de unge
 • både skriftligt og verbalt kan formulere og udtrykke faglig dokumentation
 • kan reflekterer over dig selv og din praksis og er villig til at ændre retning til gavn for fællesskabet og arbejdspladsens værdier
 • har et afklaret menneskesyn og kan arbejde både selvstændig og kollegtivt
 • har lyst til at vejlede og undervise og dele din viden med de unge 

Vi kan tilbyde:

 • en spændende dynamisk og travl arbejdsplads med højt til loftet
 • en fagligt kompetent og yderst engageret personale- og ledergruppe
 • løbende kollegial og ledelsesmæssig coaching
 • høj grad af selv og medbestemmelse, samt solid medarbejderinddragelse
 • løbende og hyppig kursus- og kompetenceudviklings tilbud 
 • stort fagligt og personligt udviklings- og råderum

Timetal og arbejdstid:

Timetal 37 timer pr. uge - arbejdstid, 08.00 - 15.00 alle hverdage på det interne værksted, og er i det nødvendige omfang suppleret med enkelte vagter på et af opholdstederne (Dette kan tilpasses individuelt og fleksibelt og aftales med nærmeste leder)

Løn:

løn er til forhandling, alt efter erfaring, kvalifikationer og kompetencer

Ansøgning:

Send din ansøgning, relevante papirer og dit CV pr. mail til Forstander, Jesper Tønder - på: jt@fondenbakkegaarden.dk - senest d. 04. august 2023 (kvalificerede ansøgere indkaldes til en personlig samtale i løbet af august måned)

yderligere oplysninger kan fås pr. telefon til afdelingsleder: Bo Bang, 27 81 44 65 eller til Forstander: Jesper Tønder 20 15 18 39  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Bangholmskole / Erhvervsskole, Gammel Viborgvej, 8471 Sabro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: jt@fondenbakkegaarden.dk

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850379

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet