Sosuassistent til Pleje & Rehabilitering i Trige (afløser)

Profilbillede
dato

Motiveres du af at understøtte borgere i at vedligeholde deres funktionsevne og helbred, så de i videst muligt omfang kan leve det liv de ønsker? Så er du lige den, vi eftersøger. I Pleje og Rehabilitering ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at borgerne skal opleve velkoordineret og sammenhængende forløb, der tager udgangspunkt i deres behov, ønsker, ressourcer og potentialer. Vi varetager primært rehabilitering, sygepleje, pleje og praktisk hjælp og træning for borgere, der har brug for støtte i en længerevarende periode. 

 

Vi arbejder selv sagt ud fra en rehabiliterende tilgang og med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, borgeroplæring og borgersikkerhed med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs forløbsmodel. Borgerforløbene vil omfatte både kronikere, terminale og multisyge borgere samt mindre komplicerede forløb, der indebærer støtte til praktiske opgaver eller mindre pleje opgaver.

 

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. Der forventes dog fortrinsvis at være dagvagter samt hver 3. weekend. Kørekort er en nødvendighed.

 

Så har du lyst til et meningsfuldt job med gode kollegaer, hvor vi vægter samarbejde, humor, trivsel og et godt arbejdsmiljø højt – så send en ansøgning. 

 

Kandidatens profil:

  • Du er færdiguddannet social- og sundhedsassistent
  • Du ser det som en styrke at indgå i et stærkt tværfagligt sammenspil
  • Du har gerne erfaring med dokumentationssystemet CURA
  • Du ser dig selv som borgerens bindeled imellem sektorer, for at sikre borgeren en oplevelse af tryghed og faglighed
  • Du er omstillingsparat, møder ind med en jahat på og ser muligheder i de udfordringer der kan opstå i opgaveløsningen
  • Du er engageret og fagligt stolt og holder på at sikre en høj sygeplejefaglig kvalitet
  • Du har gerne et bredt geriatrisk kendskab og viden om komplekse problemstillinger
  • Du har gerne erfaring fra udførende funktioner

 

Derfor skal du vælge os:

Du skal vælge os, fordi vi er et lille sammentømret team, hvor alle kender alle og understøtter hinanden i at sikre vores borgere får den bedst mulige hjælp. Vi har stærkt fokus på tværfaglighed, psykologisk tryghed og er en arbejdsplads, der har en humoristisk omgangstone krydret med faglig stolthed. Vi har som team et stærkt fokus på kvalitetssikring i udførelsen af arbejdet og auditerer løbende. Der vil i perioder være følgeskab med vores kompetenceudviklende terapeut, sygeplejerske eller farmakonom for at sikre, at du er bedst mulig understøttet i den daglige drift.

 

Du vil af samme grund blive en vigtig brik i forløbet omkring den enkelte borger, når du varetager pleje og praktisk hjælp i borgernes hjem. Du får opgaver, der passer til dine kompetencer og mulighed for at udvikle din faglighed. Vi forventer ikke, at du kommer med erfaring fra plejeopgaver, men vi forventer, at du er interesseret og villig til at lære. 

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt 01.03.24 eller tidligere.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansøgning: 

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

 

Ansøgningsfristen er den 31.08.24. Vi forventer at afvikle jobsamtaler løbende. 

 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. 


  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle. Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (10-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Gartnerparken 1-5, 8380 Trige

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026669

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet