LÆRER TIL NYOPSTARTEDE SPECIALKLASSER PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:

På Bakkegårdsskolen starter to børnehaveklasser efter sommerferien, hvor børnegruppen beskrives som børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I den ene af klasserne har børnene derudover en autismediagnose eller hypotese om autisme.

Du vil få mulighed for, i samarbejde med det øvrige team omkring specialklasserne, at præge og udvikle kulturen omkring specialundervisningen på skolen. Der er tale om en fast stilling, med forventet ansættelse pr. 1. august 2024.

I specialklasserne kan der visiteres løbende. De børn, vi kender til nu, er visiteret direkte fra børnehaven. 

Du får skemalagt tid til forberedelse, teammøder og egen forberedelse.  


Din profil:

 • Vi søger en uddannet lærer, der har interesse for og gerne erfaring med specialundervisning af elever med særlige behov.
 • Der har mod på at afsøge nye veje for at få børn til at lykkes
 • Du er struktureret og arbejder systematisk for at skabe forudsigelighed for børnene
 • Du er en dygtig samarbejdspartner, som trives med at være en del af et team, der løbende reflekterer over og samstemmer praksis
 • Du vægter værdien af et tæt forældresamarbejde højt 
 • Du er indstillet på at få og give sparring på jeres pædagogiske praksis, gennem tæt samarbejde med teamkolleger, PPR og nærmeste leder.

  Vi ønsker en person
 • Der ser potentialer i alle børn
 • Der brænder for specialpædagogikken
 • Der ser sig som en del af hele organisationen
 • Der er nysgerrig på sin pædagogiske praksis.

Der er omstillingsparat.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal:  37 timer med start 1.august 2024

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:

Læs mere på skolens hjemmeside: Bakkegårdsskolen (aarhus.dk)

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Dick Douglas Glintborg på mobil 29207910 eller på mail: gdd@aarhus.dk

Ansøgningsfrist:  torsdag d. 30. maj 2024

Samtaler er tirsdag d. 4. juni

 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Bjørnshøjvej 1, 8380 Trige

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6048592

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet