Aarhusianere tænker klima som aldrig før

Foto: Aarhus Kommune. Den grønne omstilling fylder hos aarhusianerne, viser en ny undersøgelse. Hvis vi skal lykkes, kræver det, at alle bidrager.
Profilbillede
dato

Kommunens ambitiøse mål om at være klimaneutral i 2030 møder stor støtte hos borgerne i Aarhus, der i stigende grad tænker klimavenlige tiltag ind i deres dagligdag. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Omstiller.

Borgerne er klar på at gøre deres for, at Aarhus Kommune når sit mål om at blive CO2-neutral i 2030.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Aarhus Omstiller, der er Aarhus Kommunes borgerrettede klimaindsats, og som hjælper aarhusianerne i at lave grønne vanebrud.

Undersøgelsen ’Klima-borgerbarometer’ indeholder besvarelser fra flere end 6.000 aarhusianere og viser, at borgernes klimaadfærd scorer 76 på en skala fra 0 til 100. Det er en betydelig stigning sammenlignet med undersøgelsen fra 2021, hvor borgerne scorede 71.

Borgernes klimaadfærd dækker over valg af mad, transport, aktiviteter, affald, energi og forbrug - og fremgangen vækker glæde hos rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad.

"Jeg er meget glad for, at aarhusianerne er parate til at yde deres til den grønne omstilling. Vi bevæger os i den rigtige retning, men vi kan også se, at der er steder, hvor vi kan gøre endnu mere," siger Rabih Azad-Ahmad med henvisning til, at borgernes viden om klima og forbrug kun scorer 45.

Han tilføjer:

"Vi er ambitiøse, og hvis vi skal lykkes, skal vi hjælpe hinanden fra kommune til borger til erhvervsliv. Vi er alle en del af løsningen."

Miljø og klima i top

Hos borgerne er opbakningen til kommunens mål for den grønne omstilling stor. Således svarer knap 9 ud af 10 af de adspurgte, at de er overvejende eller helt enige i, at Aarhus Kommune skal være klimaneutral inden for det kommende årti. Størst er opbakningen blandt de 18-29-årige.

Undersøgelsen viser også, at miljø og klima ligger markant i front på borgernes top-3 over interesseområder.

At aarhusianerne selv bidrager ses blandt andet ved, at næsten 9 ud af 10 slukker for apparater, de ikke bruger, mens mere end 4 ud af 10 har skiftet til mere energieffektive apparater. 78 procent erklærer sig helt eller overvejende enige i, at befolkningen bør reducere deres privatforbrug for at mindske CO2-udledningen.

Det er ikke kun borgerne, der i disse år bidrager til at nedbringe udledningen af CO2. Seneste opgørelse viser, at Aarhus Kommune har mindsket sin udledning fra 139.508 ton i 2010 til 56.313 ton i 2022.

Læs mere om undersøgelsen her.

Årets ’Klima-borgerbarometer’ viser blandt andet følgende:

  • 19 procent køber færre produkter, som kræver energi.

  • 44 procent har udskiftet til energieffektive apparater.

  • 87 procent slukker strømbrugende apparater, når de ikke benyttes.

  • 89 procent af borgerne ved, at oksekød er den type kød, som belaster klimaet mest.

Om Aarhus Omstiller:

Aarhus Omstiller handler om at skabe et grønt gearskifte sammen med erhvervs-, uddannelses-, kultur-, fritids- og foreningslivet og ikke mindst de 350.000 indbyggere i Aarhus Kommune.

I Aarhus Omstiller understøtter man den fælles grønne omstilling med tre særlige indsatsområder:

  • Dannelse, så alle bliver klogere på, hvordan vi kan sænke vores CO2-udledning.

  • Demokrati, hvor borgerne sammen prioriterer og giver vores mening til kende til at skabe grønne prioriteter til gavn for Aarhus.


  • Fællesskaber, hvor man indgår aktivt i fællesskaber og sammen skaber grønne initiativer.

Aarhus Omstiller er opdelt mellem Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur- og Borgerservice.

Kilde: Aarhus Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.